pühapäev, 31. oktoober 2021

ETTELUGEMISPÄEV

                                                                               Metsajutud
esmaspäev, 25. oktoober 2021

KIRJANDUSLIK ANAGRAMM 8

 Anagramm 8  (25.-31. oktoober)

PAJUSI RAAMATUSÕBRAD

 Neljapäeval 21. oktoobril said taas kokku Pajusi raamatusõbrad. Ühise kohvilaua taga lahendasime traditsioonilist viktoriini ja vaatasime -kuulasime Olvi  ja Jüri reisimuljeid Türgist. Aitäh kõigile kohalolijatele.Lubjakivi allikad - terviseveedSoojavee basseinkolmapäev, 20. oktoober 2021

RAAMATUKOGUPÄEVAD 2021

 

Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

20.–30. oktoobrini 2021

Raamatukogupäevade plakat printimiseks SIIT 

Veebilehe päis SIIT

Sel aastal tähistame 200 aasta möödumist esimese eestikeelse ja eestlase toimetatud laiema levikuga ajalehe - "Marahva Näddala-Leht" - ilmumisest. Ajalehe väljaandja Otto Wilhelm Masingu eesmärgiks oli jagada eesti rahvale uusi teadmisi ja laiendada inimeste silmaringi. Kuigi ajaleht lõpetas mõne aasta järel rahanappuse tõttu tegevuse, said sellest inspiratsiooni ja julgustust kõik järgmised väljaandjad. Ajakirjanduse ajaloo märgilise sündmuse auks pühendame ajakirjandusele ka seekordsed üleriigilised raamatukogupäevad.

Tänaseks on ajakirjandus saanud enamuse inimeste jaoks igapäevaelu lahutamatuks osaks. Pidev kirju uudisvoog ümbritseb meid paberil, raadios ja teleekraanil, arvutis ja nutiseadmes. Lisaks leidub raamatukogudes ja arhiivides tohutus koguses varasemate aastasadade meedialoomet. Kuigi meie teadmised ja silmaring peaksid selle mõjul olema eriti suured, kipub infotulvas orienteerumine paljudel üle jõu käima. Paratamatult tuleb teha valikuid, millist infot tarbida, ja see omakorda tekitab ka erinevaid infovälju. Kasvav probleem on näiteks ajalehtede tasuline digisisu, mis paberlehtedesse ei jõua - see tekitab ebavõrdsust nii nende jaoks, kel pole võimalik tasulisi artikleid osta, kui ka nende jaoks, kel puuduvad vastavad digivahendid ja/või -teadmised.

Raamatukogud tulevad nende murede lahendamisel appi, muutes varasema meediapärandi süstematiseeritult ja nüüdseks juba suures osas digiteeritult kõigile soovijatele kättesaadavaks. Samuti saavad raamatukogudes nii paberil kui digitaalselt avaldatud uudiseid lugeda ka need, kel see muidu võimalik poleks. Raamatukoguhoidjad aitavad kõigil soovijail vajalikku infot leida, annavad edasi infootsingu- ja digioskusi, õpetavad valeuudiste ja libateaduste ajastul üliolulisi meediapädevusi ja allikakriitikat, mis toob ühiskonna ühtsemasse inforuumi.

Raamatukogupäevadel arutame, kuidas saaksime seda kõike veelgi paremini teha, ja ootame kõiki huvilisi raamatukogudes pakutavate võimalustega lähemalt tutvuma. Kutsume raamatukogusid läbi viima ajakirjandusega seonduvaid tegevusi: kohtumisi ajakirjanike ja meediaspetsialistidega, meediapädevuste, meedialoome ja digipädevuste koolitusi, arutelusid ajakirjandus- ja sõnavabaduse üle, näitusi ajakirjanduse ajaloost jne.

Raamatukogupäevade „Kohtume raamatukogus“ avamine toimub 20. oktoobril 2021. aastal Tartu Ülikooli Raamatukogus.

 Külasta oma lähimat raamatukogu!


PAJUSI RAAMATUKOGUS RAAMATUKOGUPÄEVAD 2021


21.10. Infokirjaoskuse päev

21.10.kell 11.00 Pajusi raamatusõbrad (Reisimuljeid Türgist räägivad ja näitavad Olvi ja Jüri Lugus

26.10 kell 10.30 Ettelugemispäev lasteaialastele

Väljapanek Eesti uuemast kirjandusest

KIRJANDUSLIK ANAGRAMM 7

 Anagramm 7  (18.-24. oktoober)

reede, 15. oktoober 2021

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 17.OKTOOBER.2021

 Valimisjaoskonnad Põltsamaa vallas

 
Põltsamaa vallas moodustatakse 5 valimisjaoskonda.
 
  1. Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Põltsamaa Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
  2. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva Ponte OÜ tootmishoones (Võhma tee 2, Esku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
  3. Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Põltsamaa Valla Päevakeskuses (Pargi tn 2, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
  4. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva Aidu Raamatukogus (Kooli tee 7, Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
  5. Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Spordikeskuses asuvas raamatukogu ruumis (Kooli, Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
  6. Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Lustivere Külaseltsi hoones (Mõisa tee 9, Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).
  7. Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Puurmani teenuskeskuses (Tallinna mnt 1, Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond).

PAJUSI RAAMATUSÕBRAD